در حال بارگیری...
04 مارس

آموزش گام به گام لینک کردن ریموت کنترل بدون استفاده از نرم افزار

۱ .ریموت کنترل  را روشن کنید، برای این کار ابتدا یک بار دکمه پاور را فشار دهید سپس برای مرتبه دوم دکمه را زده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا روشن شود.

۲- پرنده را روشن کنید، برای این کار ابتدا یک بار دکمه پاور را فشار دهید سپس برای مرتبه دوم دکمه را زده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا روشن شود.

۳- دکمه پاور روی پرنده را زده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید.

۴- زمانی که صدای بییییب را شنیدید دکمه را رها کنید.

۵- چراغهای ال ای دی جلوی پرنده به رنگ قرمز چشمک زن در می آیند.

۶- دکمه های Pause و Function و Customizable را همزمان زده و نگه دارید.

۷- تا زمانی که صدای بییییب را شنیدید دکمه ها را رها کنید.

۸- ریموت کنترل و پرنده شروع به لینک شدن می کنند.

۹- در موقع لینک شدن ریموت کنترل و پرنده از یکدیگر نباید فاصله ای بیش از ۲۰ سانتی متر (حدودا یک وجب) داشته باشند.

۱۰- وقتی که چراغ های جلویی پرنده ثابت به رنگ قرمز در بیایند و چراغ روی ریموت کنترل سبز بشوند لینک شدن به صورت کامل و صحیح انجام شده است.

دیدگاه خود را بنویسید