04 مارس

آموزش گام به گام لینک کردن ریموت کنترل بدون استفاده از نرم افزار

۱ .ریموت کنترل  را روشن کنید، برای این کار ابتدا یک بار دکمه پاور را فشار دهید سپس برای مرتبه دوم دکمه را زده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا روشن شود. ۲- پرنده را روشن کنید، برای این کار ابتدا یک بار دکمه پاور را فشار دهید سپس برای مرتبه دوم دکمه […]

03 مارس

آموزش گام به گام لینک کردن ریموت کنترل با نرم افزار

۱٫ ریموت کنترل  را روشن کنید، برای این کار ابتدا یک بار دکمه پاور را فشار دهید سپس برای مرتبه دوم دکمه را زده و به مدت ۳ ثانیه نگه دارید تا روشن شود. ۲٫ پرنده را روشن کنید، برای این کار ابتدا یک بار دکمه پاور را فشار دهید سپس برای مرتبه دوم دکمه […]