10 اکتبر

آموزش اصول تصویر برداری هوایی

  • محمد جعفربیگی
  • 0

نام*نام خانوادگی*شماره موبایل*کد ملی*مدرک تحصیلی*دبیرستانکارشناسی ( لیسانس )فارغ‌التحصیل یا مدرک حرفه‌ایحوزه فعالیت*استان* آذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد استان کد پستی* کد پستی تصویر کارت ملی*انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.ارسال کارت ملی (حجم فایل کمتر از 1 مگابایت می بایست باشد)عکس پرسنلی*انواع فایل های مجاز [...]

10 اکتبر

دوره آموزش پیشرفته تعمیرات پرنده های dji

  • محمد جعفربیگی
  • 0

نام*نام خانوادگی*شماره موبایل*کد ملی*مدرک تحصیلی*دبیرستانکارشناسی ( لیسانس )فارغ‌التحصیل یا مدرک حرفه‌ایحوزه فعالیت*استان* آذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد استان کد پستی* کد پستی تصویر کارت ملی*انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.ارسال کارت ملی (حجم فایل کمتر از 1 مگابایت می بایست باشد)عکس پرسنلی*انواع فایل های مجاز [...]

02 سپتامبر

دوره آموزش مقررات پروازی و خلبانی در کشور

  • محمد جعفربیگی
  • 0

نام*نام خانوادگی*شماره موبایل*کد ملی*مدرک تحصیلی*دبیرستانکارشناسی ( لیسانس )فارغ‌التحصیل یا مدرک حرفه‌ایحوزه فعالیت*استان* آذربایجان شرقیآذربایجان غربیاردبیلاصفهانالبرزایلامبوشهرتهرانچهارمحال و بختیاریخراسان جنوبیخراسان رضویخراسان شمالیخوزستانزنجانسمنانسیستان و بلوچستانفارسقزوینقمکردستانکرمانکرمانشاهکهگیلویه و بویراحمدگلستانگیلانلرستانمازندرانمرکزیهرمزگانهمدانیزد استان کد پستی* کد پستی تصویر کارت ملی*انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.ارسال کارت ملی (حجم فایل کمتر از 1 مگابایت می بایست باشد)عکس پرسنلی*انواع فایل های مجاز [...]