در حال بارگیری...
15 ژانویه

کاربرد فیلترهای ND

فیلتر های (ND (Natural density از فیلترهای رایج در تصویر برداری هوایی هستند. اتصال فیلترهای ND به دوربین میزان نور وارد شده به لنز را بصورت یکنواخت کاهش می دهد. در تصویربرداری هوایی اغلب به علت ارتفاعی که از سطح زمین گرفته می شود میزان نور افزایش پیدا می کند و این موضوع کیفیت و وضوح اجسام را در تصویر کاهش می دهد.

984380602-image-4
فیلتر ND در مواقعی که کنتراست بین نقاط روشن و سایه بسیار زیاد است برای بدست آوردن یک نورسنجی خوب بسیار مفید است. روی این فیلترها اعدادی درج شده است که متناسب با کاهش نور ورودی است یعنی هرچه عدد بزرگتر باشد میزان نور ورودی کاهش می یابد. فیلتر های ND برای عکاسی از منظره و دریا توصیه می شود زیرا می توان روشنایی آسمان را (برای کنتراست بهتر) کاهش داد.

دیدگاه خود را بنویسید